<nav id="xtcvr"></nav>
   1. <form id="xtcvr"><nobr id="xtcvr"></nobr></form>

    江西科苑生物股份有限公司

    Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd.

    H? s? c?ng ty

    C?ng ty TNHH sinh h?c d??c ph?m Khoa UY?n Giang Tay n?m ? khu c?ng nghi?p C? S?n huy?n Bành Tr?ch, t?nh Giang Tay. Khu c?ng nghi?p này là khu c?ng nghi?p c?p t?nh ???c chính quy?n nhan dan t?nh Giang Tay phê chu?n xay d?ng. Khu v?c ?y d?a núi nhìn s?ng, v? trí v? cùng l?i th?. T?ng di?n tích c?ng ty 98000 m2, t?ng di?n tích xay d?ng là 32000 m2. C?ng ty kh?ng nh?ng trang b? c? s? s?n xu?t và c? s? v?t ch?t hoàn thi?n, mà còn có m?t trung tam nghiên c?u s?n ph?m m?i, cung c?p h? tr? k? thu?t và ??ng l?c m?nh m? cho s? phát tri?n lành m?nh c?a c?ng ty.
    D??i s? ch? ??o chi?n l??c ??i m?i c?ng ngh?, v?i m?c tiêu phát tri?n sinh h?c d??c ph?m, tr?i qua nhi?u n?m n? l?c, c?ng ty ?? phát tri?n c?ng ngh? sinh h?c v?i nhi?u lo?i h?p ch?t kh?ng ??i x?ng l?y enzym làm ch?t xúc tác sinh h?c, trong ?ó các s?n ph?m nh? dòng s?n ph?m axit mandelic chiral, dòng cyanohydrins chiral và ch?t trung gian atorvastatin, ??u là s?n ph?m c?a c?ng ty chúng t?i có l?i th? và s?c c?nh tranh trên ph?m vi toàn c?u.
    C?ng ty s? ti?p túc nang cao y th?c ph?c v? khách hàng, ?em l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng giá c? c?nh tranh và s? d?ch v? ch?t l??ng. ??ng th?i, c?m ?n s? ?ng h? to l?n c?a Quy khách! Chúng ta h?y chung tay h?p tác: h?p tác cùng th?ng l?i, cùng xay d?ng m?t t??ng lai t?t ??p.

    Trung tam s?n ph?m

    ■   L-Serine

    ■   DL- Mandelic acid (mandelic acid, mandelic acid)

    ■   D- Mandelic acid

    ■   L- Mandelic acid

    ■   2-Chloromandelic acid

    ■   S-(+) -2-Chloromandelic acid

    ■   R-(-)-2-Chloromandelic acid

    ■   2- Fluoromandelic acid

    ■   D-2- Fluoromandelic acid

    ■   L-2- Fluoromandelic acid

    ■   4-Chloro mandelic acid

    ■   D-4-Chloromandelic acid

    ■   L-4-Chloromandelic acid

    ■   4-Fluoromandelic acid

    ■   3-Chloromandelic acid

    ■   4-Bromo-DL-mandelic acid

    ■   4- Methylmandelic acid

    ■   4-Methoxymandelic acid

    ■   4-Propoxymandelic acid

    ■   4-Hydroxymandelic acid (monohydrate)

    ■   4-Hydroxyphenylglycolic acid

    ■   (R) - (-)-Alpha-methoxyphenylacetic acid

    ■   α- Cyclohexylmandelic acid

    ■   D-(-)-O- Acetyl-D-mandelic acid

    ■   O-Acetyl mandelic axit

    ■   Mandelic acid hydrazide

    ■   D- Mandelic acid hydrazide

    ■   L- Mandelic acid hydrazide

    ■   Mandelic acid methyl ester

    ■   Mandelic acid ethyl ester

    ■    Mandelonitrile (mandelonitrile)

    ■   R-(+) - Mandelonitrile

    ■   S-(-) - Mandelonitrile

    ■   (S) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

    ■   (R) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

    ■   3,5 - Dimethyl-4 - Cyanophenol

    ■   3,5 - Dimethyl-4 - Hydroxy-bromobenzene (4 - bromo-2, 6 - DPM)

    ■   (R) - (-)-O- Formylmandeloyl chloride

    ■   (R)-O- Acetylmandelic acid chloride

    ■   2 - Methyl -3 - Hydroxybenzoic acid

    ■   2 - Methyl -3 - Nitro axit

    ■   2 - Methyl-6 - Methoxy-benzoic acid

    ■   2 - Methyl -3-Acetoxy-o-toluic acid

    ■   2 - Methyl -3 - Acetyloxy benzoyl chloride

    ■   2- Methyl -3-Methylbenzoic acid

    ■   2 - Methyl -3 - Methoxy benzoyl chloride

    ■   2-Chloro-6-Methylbenzoic acid

    ■   S-(-)-α-PEA{S-(-)-α-Methylbenzylamine}

    ■   R-(+)-α- PEA {R-(+)-α- Methylbenzylamine }

    ■   2-methyl-3-Nitrophenyl acetic acid

    ■   2-methyl-3-Nitrobenzoic Acid

    ■   4-Bromoacetophenones

    ■   Diphenylacetonitrile

    ■   Methyl phenylglyoxylate

    ■   Ethyl benzoylacetate

    ■   D-mandelic acid benzyl ester

    ■   2-bromo-6- methyl benzoic acid

    ■   S-A-methoxy phenyl acetic acid

    Tri?n v?ng kinh doanh

    liên h? chúng t?i

    ■   ??a ch?: Khu c?ng nghi?p C? S?n – huy?n Bành Tr?ch
    ■   M? s? b?u ?i?n:332700
    ■   ?i?n tho?i:+86-792-5686966
    ■   Fax:+86-792-5683858
    ■   Ng??i liên h?: Mr.Chen
    ■   Di ??ng:+86-15390859338
    ■   ??a ch? website:www.www-700555.com
    ■   Email:ky1@keyuanchem.com / sales@keyuanchem.com

    Copyright(C)2021, Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd. All Rights Reserved.
    Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice

    中文字幕av一区先锋影音|伊人久久大香线蕉aⅴ色|国产美女主播视频|国模精品无码一区二区三区 亚洲鲁丝一区二区三区黄|亚洲七久久之综合七久久|日韩AV无码精品久久|国产更新国产最新国产主播 国产一区二区三区色噜噜|束缚无码一区二区三区AV|一区二区三区免费视频|久久无码一区二区三区少妇 99久久免费国产精品2021|亚洲Av无码久久久一区二区三区|精国精品国产一级毛片久久性色|无码国产精品一区二区久久

      <nav id="xtcvr"></nav>
      1. <form id="xtcvr"><nobr id="xtcvr"></nobr></form>